Släktkunnande Ab

Sakkunskap för de som forskar i släkten

Vad vi forskar i

Släktkunnande Ab är en släktforskningsfirma grundad 2010. Nuförtiden förverkligar vi även andra tjänster än släktforskning.

sukututkimus kansallisarkisto
sukututkimus kansalliskirjasto
sukututkimus kansallisarkisto

Släkt

Samfundshistoria

Annan historia

Eller probandens härkomst och/eller efterkommande. I släktforskningen d.v.s. genealogin försöker vi med hjälp av olika källor skapa släktlinjer och efter förmåga berätta om personers vitala händelser.

Ett visst begränsat samfunds historia. Ett sådant samfund kan vara t.ex. Invånare i en by eller ett hus.

Annat historiskt material. Vi gräver fram ur arkiven skriftligt material om föremål och saktemata.

Vad vi forskar i

Släktkunnande Ab är en släktforskningsfirma grundad 2010. Nuförtiden förverkligar vi även andra tjänster än släktforskning.

sukututkimus kansallisarkisto

Släkt

eller probandens härkomst och/eller efterkommande. I släktforskningen d.v.s. genealogin försöker vi med hjälp av olika källor skapa släktlinjer och efter förmåga berätta om personers vitala händelser.

sukututkimus kansalliskirjasto

Samfundshistoria

Ett visst begränsat samfunds historia. Ett sådant samfund kan vara t.ex. Invånare i en by eller ett hus.

sukututkimus kansallisarkisto

Annan historia

Annat historiskt material. Vi gräver fram ur arkiven skriftligt material om föremål och saktemata.

Vilka vi är

Johan Brandt

Expert på gamla handstilar

Johan Brandt till Grevnäs härstammar ur en tysk-böhmisk adelsätt. Släktforska började han redan som ett barn genom att skriva ner berättelser samt fylla i släkttavlor. Sedermera har han vid sidan om aktivt släktforskande blivit känd bl.a. på Sukuforum och anbytarforum för sin digra sakkunskap och hjälpande hand till andra släktforskare.

Brandt har studerat allmän historia vid Helsingfors universitet, ur vilket han utexaminerades som MA 18.4.1992. Efter det har han fortsatt studier inom egyptologi vid universitetet i Würzburg, Tyskland.

Brandts språkkunskaper är breda och passar utmärkt för behandling av släktforskningskällor. Han läser med lätthet gammal svenska och kan tolka gamla handstilar ur olika epoker. Hans modersmål är svenska. I Würzburg använde Brandt de nödvändiga språken tyska och franska samt studerade antika språk. Dessutom har han som hobby läst ryska och kinesiska.

Mikko Nygrén

fil.mag. teol. kand.

Mikko T. Nygrén är född i Vanda, långt från sina anor, som så många andra finländare. Intresset för forntida människors liv växte långsamt men stadigt. Efter studentexamen fortsatte Nygrén till Turun yliopisto (Åbo universitet) för studier i historia. Filosofie magister blev han 16.5.2002 och teologie kandidat ur Helsingfors universitet 27.4.2009.

Sin egen släktforskning började Nygrén i Åbo i slutet av 1990-talet efter att ha studerat gamla handstilar. Forskningen koncentrerades till östfinska släkter, eftersom hans fars anor levde i flera århundraden i norra Karelen.

Nygrén använder i släktforskningen digitalarkivet vid Nationalarkivet och Släktforskningssamfundets i Finland källmaterial. Även de originala dokumenten vid Nationalarkivet är bekanta. Han har gjort många släktutredningar och en av dessa sträckte sig ända till forna Frankrikes kungasläkt. Han är känd för att få saker gjorda samt att han tar sina uppgrag på allvar och samvetsgrant.

Johan Brandt

Mikko Nygrén

Expert på gamla handstilar

fil.mag. teol. kand.

Johan Brandt till Grevnäs härstammar ur en tysk-böhmisk adelsätt. Släktforska började han redan som ett barn genom att skriva ner berättelser samt fylla i släkttavlor. Sedermera har han vid sidan om aktivt släktforskande blivit känd bl.a. på Sukuforum och anbytarforum för sin digra sakkunskap och hjälpande hand till andra släktforskare.

Brandt har studerat allmän historia vid Helsingfors universitet, ur vilket han utexaminerades som MA 18.4.1992. Efter det har han fortsatt studier inom egyptologi vid universitetet i Würzburg, Tyskland.

Brandts språkkunskaper är breda och passar utmärkt för behandling av släktforskningskällor. Han läser med lätthet gammal svenska och kan tolka gamla handstilar ur olika epoker. Hans modersmål är svenska. I Würzburg använde Brandt de nödvändiga språken tyska och franska samt studerade antika språk. Dessutom har han som hobby läst ryska och kinesiska.

Mikko T. Nygrén är född i Vanda, långt från sina anor, som så många andra finländare. Intresset för forntida människors liv växte långsamt men stadigt. Efter studentexamen fortsatte Nygrén till Turun yliopisto (Åbo universitet) för studier i historia. Filosofie magister blev han 16.5.2002 och teologie kandidat ur Helsingfors universitet 27.4.2009.

Sin egen släktforskning började Nygrén i Åbo i slutet av 1990-talet efter att ha studerat gamla handstilar. Forskningen koncentrerades till östfinska släkter, eftersom hans fars anor levde i flera århundraden i norra Karelen.

Nygrén använder i släktforskningen digitalarkivet vid Nationalarkivet och Släktforskningssamfundets i Finland källmaterial. Även de originala dokumenten vid Nationalarkivet är bekanta. Han har gjort många släktutredningar och en av dessa sträckte sig ända till forna Frankrikes kungasläkt. Han är känd för att få saker gjorda samt att han tar sina uppgrag på allvar och samvetsgrant.

Forskningsvokabulär

Här finns samlade termer som är väsentliga i släktforskningen samt i annan historisk forskning.

Augment
Ett hemman, som med sina skatter understödde ett rusthåll.

Efterkommande led
Med efterkommande led betecknas ättlingar till stamföräldrar, alltså barn, barnbarn o.s.v.

Förfäder och -mödrar
Med dem menas oftast våra anor före far- och morföräldrarna.

HisKi
HisKi är Släktforskningsamfundet i Finlands nättjänst om personer som finns i kyrkans s.k. historieböcker. Den underlättar som ett hjälpmedel sökandet i släktforskningen. HisKi kan ha fel så uppgifterna bör kontrolleras i de egentliga kyrkoböckerna.

KaTiHa
KaTiHa är Karelen-databas, dit kyrkoböckernas info samlats från 1600-talet till 1900-talet.

Kämnersrätt
I städer en rättsinstans som behandlade mindre rättsfall.

Mantalslängderna
Från och med år 1634 sockenvis, byvis och husvis i länsräkenskaperna bifogad förteckning över personer som betalat mantalspenning, i arbetsför ålder.

Släktforskning
Släktforskning eller genealogi sätter sig in i släktförbindelser mellan människorna och deras historia. I Finland är släktforskning en väsentlig del av andra vetenskaper, som historieforskning och sociala vetenskaper.

Skatteköp
Köp av krono- eller frälsehemman till skatte.

Backstugubo
Person boende i en hyrestomt.

Fogderäkenskaper
Av slottslänen upprätthållna räkenskaper åren 1537-1634.

GBF (fi: SAY)
Generalregistret över bosättningen i Finland, gjort av en del av Finland.

Husman
Hyresgäst.

Inhysing
Person som bodde i andras hushåll, men kunde betala mantalspenning. 

Jordebok
Förteckning över landbesuttna bybor med sin andel av byns hela skattetal.

Krok
Såarealen för en familj.

Matriklar
är t.ex. förteckningar innehållande alla eleverna i en skola.

Metrika
Historiebok i ortodoxa kyrkan. I den ingår födda, vigda och döda.

Patronym
Fadersnamn. T.ex. I namnet Jakob Isaksson är Isak patronym.

Släktförening
är ett samfund som en viss släkt upprätthåller. De brukar försöka få reda på alla tillhörande släktgrenarna genom släktforskning

Stång
Mätstång i byn, som på dess bredd användes för mätning av åkerarealsandelen för byns varje hus.

Domböcker
Närmast avses tings-, lagmans- och hovrätternas protokoll. De uppdelades vanligtvis i två serier: de egentliga och de små protokollen, som innehöll bl.a. lagfarter, inteckningar och förmynderskapsärenden.

Flyttningsbetyg
Till en flyttande från en till en annan församling given attest, som innehåller de väsentligaste personuppgifterna. Den mottagande församlingen bevarade flyttningsbetyget.

Generalmönsterrulla
En allmän besiktning av arméns tillstånd och besättning för att kunna följa med de förändringar som skett under tiden.

Jordnatur
Jorden delad i natur enligt ägare till frälse-, skatte- och kronojord.

Kyrkoböckerna
eller kyrkliga folkbokföringsdokument är de mest centrala dokument i finländsk släktforskning. I allmänhet kan med deras hjälp forskningen föras ända till 1600-talet. Med hjälp av bl.a. kommunionböckerna (i Sverige husförhörslängderna) upprätthölls en förteckning över dem som deltog i de kyrkliga förrättningarna samt om deras kristendomskunskap. Dessa böcker ger oss inblick i familjemedlemmarna och i deras släktförhållanden.

Släktträd/släkttavla
är en framställning där nedre delen upptas av anor och övre av deras efterkomlingar. Vanligen upptas i släkttavlorna endast direkta linjer. I ett släktträd har framställningen en form av ett träd där i rötterna ingår anorna och i lövverket de yngsta generationerna. Släktträdet kan ha syskonen, kusinerna, tanterna, mor- och farbröderna med.

Sätesgård eller säteri
Adelns skattefria boningsgård.

Forskningsexempel

Vi låter uppgöra enligt kundens önskemål en forskningsrapport som kan vara omfattande historiker eller enkla släkttavlor. Här bifogad ett exempel på en enkel släktforskningsrapport.

I. 1

Eeva Aliina Pasanen. (Isä 2, Äiti 3). Syntynyt 30.9.1913 Muuruvesi. Kuollut 4.1.2001 Kuopio.

II. 2

Yrjö Vilhelm Pasanen. (Lapsi 1, Isä 4, Äiti 5). Maanviljelijä, herastuomari. Syntynyt 24.5.1878 Nilsiä, Akonvesi nr. 8. Kastettu 23.6. kastoi Fr. Lackström. Kummit: Viilari Johan Miettinen ja Maria Savolainen. Konfirmoitu 1896. Kuollut 2.3.1953 Juankoski.

Vihitty 3.12.1902 Nilsiä . Vihkimisen suoritti E.J. Turtiainen.
 
II. 3

Ida Makkonen. (Lapsi 1, Isä 6, Äiti 7). Syntynyt 30.4.1880 Nilsiä, Akonvesi 2. Kastettu 8.6.1880. Lk. 1881-1890 s. 29 vuonna 1888 s. 2314; Lk. 1890-1900 f. 39. Päässyt ripille 1896. Kuollut 14.12.1966.

III. 4

Wilhelm Pasanen. (Lapsi 2, Isä 8, Äiti 9). Talollinen. Syntynyt 18.12.1846 Nilsiä, Vuotjärvi 1. Kastettu 23.1.1847, kastoi H.J. Melartin. Kummit Anders Hyvärinen ja Lena Pasanen. Lastenkirjassa 1840-1849 s. 844 (Vuotjärvi) – siirretty vuonna 1848 sivulle 509 Pelonniemi nr. 3. Lastenkirjassa 1850-1859 s. 876 Pelonniemi nr. 3. Siirretty vuonna 1855 sivulle 51 (Akonvesi nr. 6. Konfirmoitu 1864. Rk. 1860-1873 s. 33 merkitty talonpojaksi tilalle Akonvesi nr. 6 Varpasaari. Rk. 1873-1882 s. 32 Rk. 1881-1890 s. 56, 1891-1900 s. 63. Siirretty uuteen rk. s:lle 58.

Vihitty 15.10.1877 Nilsiä . Vihkijä: Fr. Lackström.
 
III. 5

Eva Pitkänen. (Lapsi 2, Isä 10, Äiti 11). Talonpojantytär. Syntynyt 14.1.1853 Nilsiä, Vehkalahti 4. Kastettu 1.3.1853 aviottomana lapsena, kastoi B. Sarlin. Kummit: Henrik Hiltunen ja Brita Stina Tukiainen. Lastenkirjassa 1850-1859 s. 1335 Vehkalahti Irtolaisnaishenkilön Eva Lovisa Myllyojan aviottomat lapset: (mm. Eva (Pitkänen). Lastenkirjassa 1860-1873 s. 1299. Konfirmoitu 1871. Rk. 1873-1880 s. 163/IV Vehkalahti nr. 4. Siirtynyt avioliiton myötä sivulle 32/I vuonna 1877. Eli vielä 1.9.1900.

III. 6

Matts Makkonen. (Lapsi 3, Isä 12, Äiti 13). Lampuoti. Syntynyt 15.3.1846 Nilsiä, Akonvesi 1. Kastettu 19.4. Kastoi J.A. Ottelin. Lk. Nilsiä 1840-49 f. 8 (Akonvesi nr. 1); lk 1850-1859 f. 14 – siirtynyt f. 49. Päässyt ripille 1864. Rk.1860-1873 f. 18 Tullut sivulta 31 (Akonvesi nr. 5 Tontinsaari) v. 1866 sivulle 18 (Akonvesi nr. 2 Hiltula-osa). 1873-1880 f. 18; 1881-1890 f. 29: 1888 sivulle 2314 (Wuotjärvi nr. 1 Jokela. 1891 sivulle 39 (Akonvesi nr. 3).

Vihitty 26.6.1869 Nilsiä
 
III. 7

Maija Stina Savolainen. (Lapsi 3, Isä 14, Äiti 15). Syntynyt 11.6.1846 Nilsiä, Kaaraslahti 12. Kastettu 19.7. Kastoi H.J. Melartin. Lk. 1840-1849 s. 106 (Kaaraslahti nr. 12). Lk. 1850-1859 s. 579 (Muuruvesi nr. 3) siirretty 1860 (vielä samassa lastenkirjasarjassa!) s. 19 (Akonvesi nr. 2) . Päässyt ripille 1862.

IV. 8

Anders Pasanen. (Lapsi 4). Tilallinen. Syntynyt 20.12.1816 Nilsiä, Vuotjärvi. Merkitty rippikirjassa syntyneeksi vuonna 1817. Kastettu 19.1.1817. Kummit tilallinen Påhl Pasanen ja vaimo Anna Leskinen. Päässyt ripille 13.10.1832. Rk. 1829-1839 s. 136 (Vuotjärvi 1); 1840-1850 s. 820 (Vuotjärvi 1 Niemelä), vuonna 1847 sivulle 466 (Pelonniemi nr. 3) veljensä Henrik Pasasen talouteen. Rk. 1850-1859 s. 875 (Pelonniemi nr. 3 Harjula – 1855 sivulle 51 (Akonvesi nr. 6) tilalliseksi (Kekäläisten tila).1860-1873 s. 33 (Akonvesi nr. 6 Varpasaari). Haudattu 15.3.1868. Kuolinsyy: lavantauti (nervfeber). Kuollut 25.2.1868 Nilsiä, Akonvesi 6.

IV. 9

Eva Stina Kekäläinen. (Lapsi 4). Syntynyt 24.11.1820 Nilsiä, Ryönä. Kastettu 12.12.1820 “Maria Kristina”. Kummit: Mats Hämäläinen. Lastenkirjassa 1821-1828 91 (Ryönä, Akonvesi) kuolleen talollinen Henrik Svensson Kekäläisen lapset; 1829-1839 s. 629 (Ryönä, Muuruvesi) Henrik Svensson Kekäläisen lapset Beata Lisa Zittingin kanssa. s. 637 talollinen Abram Hartikkaisen lapset Beata Lisa Zittingin kanssa: Eva Stina Kekäläinen s. 1821. Tullut sivulta 629 vuonna 1832. Rk. 1829-1839 s. 112 (Savisaari, Muuruvesi, Koiramäki. Päässyt ripille 1838. Eva Stina Kekäläinen on tullut avioituessaan vuonna 1842 sivulta 302 (Muuruvesi nr. 6) sivulle 820 (Vuotjärvi nr. 1 Niemelä). Hän oli avioitunut 10.4.1871 sivulle 1545 Vuotjärvi nr. 1 Jokela talonpojan Anders Hyvärisen (1814-21.4.1881) kanssa. Rk. 1874-1880 s. 185 (Vuotjärvi 1), 1881-1890 s. 2314 (Vuotjärvi 1) 1891-1900 s. 2440 (Vuotjärvi nr. 1 Jokela). Kuollut 6.3.1891 Nilsiä, Vuotjärvi 1. Haudattu 19.3.1893. Kuolinsyy: tuntematon tauti.

IV. 10

Samuel Pitkänen. (Lapsi 5). Tilallinen. Syntynyt 24.4.1824 Nilsiä, Savisaari. talollinen. Kastettu 6.6.1824 Kummit: Esaias Hyvärinen ja Anna Pitkänen. Päässyt ripille 1849. Rk. 1860-1873 Vehkalahti nr. 4 Kinnunniemi s. 1517 Vihitty 13.10.1864 Eva Lovisa Myllyojan kanssa. Rk. 1873-1882 s. 163/IV Vehkalahti nr. 4.

IV. 11

Eva Lovisa Myllyoja. (Lapsi 5). Syntynyt 28.6.1819 Kuopio msrk. piika. Syntynyt nr. 244 aviottomana lapsena Kuopion maaseurakunnassa Kasurilan kylässä. Kastettu 1.8.1819 Kummit Henrik Venäläinen ja Margareta Rissanen. Kastoi Ojanen. Tullut vuonna 1848 sivulta 821 (Vehkalahti nr. 4) sivulle 818. Merkitty lastenkirjaan lastensa kanssa s. 818 (Vehkalahti nr. 2). Päässyt ripille 1861. Merkitty Vehkalahdelle irtolaisena (rk. 1850-59 s. 1341).

IV. 12

Petter Makkonen. (Lapsi 6). Syntynyt 22.12.1804. Todistus Kaavista 28.10.1814. Lk. Kuopion msrk. 1785-1821 f. 913 Cath. 31 Akonvesi. Lk. Nilsiä 1820 f. 108; 1821-1828 f. 19 (Akonvesi) . Päässyt ripille 1828. Rk. Nilsiä 1829-1839 f. 2 (Akonvesi nr. 1 Akonsaari). Siirtynyt sivulta 12 vuonna 1831 sivulle 13. Siirtynyt sivulta 13/1 (Akonvesi) sivulle 104/6 (Ryönä). Tullut rengistä vävyksi sivulta 104/6 (Ryönä) vuonna 1837 1840-1850 f. 8 (Akonvesi nr. 1 Akonsaari). 1850-1859 Tullut sivulta 14 (Akonvesi nr. 1 Akonsaari) vuonna 1854 sivulle 49. f. 49 (Akonesi nr. 5 (Foudinsaari)). Rk. 1860-1873 f. 18 (Akonvesi 2) Tullut sivulta 31 (Akonvesi nr. 5 Foudinsaari) torpparista v. 1866 sivulle 18 lampuodiksi. Sakotettu vuonna 1854 2 ruplaa 88 kopeekkaa kalavesille aiheuttamastaan vahingosta. 1873-1880 f. 18; 1881-1890 f. 29. Kuollut 28.10.1880 Nilsiä, Akonvesi 2. Haudattu 14.11.1880. Kuolinsyy: mahatauti. renki;torppari;lampuoti.

Vihitty 27.11.1836 Nilsiä
 
IV. 13

Anna Lena Parviainen. (Lapsi 6). Syntynyt 1812. Lk. Kuopio msrk. 1785-1821 p. 898 (Akonsaari) “Lena Anna 1812”. Lk. Nilsiä 1820 p. 105 torppa nr. 1 (Akonvesi Akonsaari); 1821-1828 s. 4 (Akonsaari); 1829-1839 s. 2. Päässyt ripille 4.4.1829. Rk. Nilsiä 1829-1839 siirtynyt vuonna 1836 f. 5 F:sta 2. Siirtynyt takaisin f. 2 1837. Rk. 1881-1890 f. 29: 1888 sivulle 2314 (Wuotjärvi nr. 1 Jokela). 1891 sivulle 39 (Akonvesi nr. 3). Kuollut 30.5.1894 Nilsiä, Akonvesi nr. 3. Haudattu 10.6.1894. Kuolinsyy: mahatauti.

IV. 14

Paul Savolainen. (Lapsi 7). Lampuoti. Syntynyt 19.3.1818. Lk. (ei mainittu Nilsiässä 1818-1819) Kuopio 1785-1821 s. 614 (Kasurila nr. 5). Lk. Iisalmi 1790-1826 s. 290 (Naarvanlahti nr. 4). Lk. Nilsiä 244 (Murtolahti nr. 1). Kuopio 1796-1831 s. 1173 (Riistavesi nr. 1,3); 1801-1843 f. 135 (Riistavesi nr. 8, entinen nr. 3 Mönkölä). Paennut kuulustelusta vuonna 1835. Lk. Nilsiä 1829-1839 f. 137. Rk. 1829-1839 Nilsiä f. 117 Kaaraslahti nr. 12. Tullut Kuopiosta perheensä mukana muuttotodistuksella 30.4.1837. Päässyt ripille 1838. 1840-1849 f. 103 Kaaraslahti nr. 12 Pietikkälä. Rk. Nilsiä 1850-1859 Siirtynyt sivulle 576 (Muuruvesi nr. 3 Virta) vuonna 1853. Vuonna 1860 sivulle 18 (Akonvesi nr. 2 Hiltula, Karjalankoski). Avioitunut uudestaan 13.11.1864 Eva Kaisa Kurikan s. 1811 kanssa. Kuollut 19.3.1866. Hautaus päivämäärää ei ilmoitettu. Kuolinsyy: lavantauti.

Vihitty 23.2.1845 Nilsiä
 
IV. 15

Eva Stina Pitkänen. (Lapsi 7). Syntynyt 1818 Kuopio msrk. Lk. Kuopio msrk. 1785-1821 s. 763 (Cath. 26 Sänkimäki); Nilsiä 1820: Sänkimäki nr. 2 f. 39, 1821-1828 f. 292 (Sänkimäki); 1829-1839 f. 756 (Sänkimäki). Päässyt ripille 1835. Tullut sivulta 750 sivulle 103 vuonna 1845. Kuollut 12.10.1858 Nilsiä, Muuruvesi 3. Haudattu 24.10.1858. Kuolinsyy: lavantauti.

I. 1

Eeva Aliina Pasanen. (Isä 2, Äiti 3). Syntynyt 30.9.1913 Muuruvesi. Kuollut 4.1.2001 Kuopio.

II. 2

Yrjö Vilhelm Pasanen. (Lapsi 1, Isä 4, Äiti 5). Maanviljelijä, herastuomari. Syntynyt 24.5.1878 Nilsiä, Akonvesi nr. 8. Kastettu 23.6. kastoi Fr. Lackström. Kummit: Viilari Johan Miettinen ja Maria Savolainen. Konfirmoitu 1896. Kuollut 2.3.1953 Juankoski.

Vihitty 3.12.1902 Nilsiä . Vihkimisen suoritti E.J. Turtiainen.
 
II. 3

Ida Makkonen. (Lapsi 1, Isä 6, Äiti 7). Syntynyt 30.4.1880 Nilsiä, Akonvesi 2. Kastettu 8.6.1880. Lk. 1881-1890 s. 29 vuonna 1888 s. 2314; Lk. 1890-1900 f. 39. Päässyt ripille 1896. Kuollut 14.12.1966.

III. 4

Wilhelm Pasanen. (Lapsi 2, Isä 8, Äiti 9). Talollinen. Syntynyt 18.12.1846 Nilsiä, Vuotjärvi 1. Kastettu 23.1.1847, kastoi H.J. Melartin. Kummit Anders Hyvärinen ja Lena Pasanen. Lastenkirjassa 1840-1849 s. 844 (Vuotjärvi) – siirretty vuonna 1848 sivulle 509 Pelonniemi nr. 3. Lastenkirjassa 1850-1859 s. 876 Pelonniemi nr. 3. Siirretty vuonna 1855 sivulle 51 (Akonvesi nr. 6. Konfirmoitu 1864. Rk. 1860-1873 s. 33 merkitty talonpojaksi tilalle Akonvesi nr. 6 Varpasaari. Rk. 1873-1882 s. 32 Rk. 1881-1890 s. 56, 1891-1900 s. 63. Siirretty uuteen rk. s:lle 58.

Vihitty 15.10.1877 Nilsiä . Vihkijä: Fr. Lackström.
 
III. 5

Eva Pitkänen. (Lapsi 2, Isä 10, Äiti 11). Talonpojantytär. Syntynyt 14.1.1853 Nilsiä, Vehkalahti 4. Kastettu 1.3.1853 aviottomana lapsena, kastoi B. Sarlin. Kummit: Henrik Hiltunen ja Brita Stina Tukiainen. Lastenkirjassa 1850-1859 s. 1335 Vehkalahti Irtolaisnaishenkilön Eva Lovisa Myllyojan aviottomat lapset: (mm. Eva (Pitkänen). Lastenkirjassa 1860-1873 s. 1299. Konfirmoitu 1871. Rk. 1873-1880 s. 163/IV Vehkalahti nr. 4. Siirtynyt avioliiton myötä sivulle 32/I vuonna 1877. Eli vielä 1.9.1900.

III. 6

Matts Makkonen. (Lapsi 3, Isä 12, Äiti 13). Lampuoti. Syntynyt 15.3.1846 Nilsiä, Akonvesi 1. Kastettu 19.4. Kastoi J.A. Ottelin. Lk. Nilsiä 1840-49 f. 8 (Akonvesi nr. 1); lk 1850-1859 f. 14 – siirtynyt f. 49. Päässyt ripille 1864. Rk.1860-1873 f. 18 Tullut sivulta 31 (Akonvesi nr. 5 Tontinsaari) v. 1866 sivulle 18 (Akonvesi nr. 2 Hiltula-osa). 1873-1880 f. 18; 1881-1890 f. 29: 1888 sivulle 2314 (Wuotjärvi nr. 1 Jokela. 1891 sivulle 39 (Akonvesi nr. 3).

Vihitty 26.6.1869 Nilsiä
 
III. 7

Maija Stina Savolainen. (Lapsi 3, Isä 14, Äiti 15). Syntynyt 11.6.1846 Nilsiä, Kaaraslahti 12. Kastettu 19.7. Kastoi H.J. Melartin. Lk. 1840-1849 s. 106 (Kaaraslahti nr. 12). Lk. 1850-1859 s. 579 (Muuruvesi nr. 3) siirretty 1860 (vielä samassa lastenkirjasarjassa!) s. 19 (Akonvesi nr. 2) . Päässyt ripille 1862.

IV. 8

Anders Pasanen. (Lapsi 4). Tilallinen. Syntynyt 20.12.1816 Nilsiä, Vuotjärvi. Merkitty rippikirjassa syntyneeksi vuonna 1817. Kastettu 19.1.1817. Kummit tilallinen Påhl Pasanen ja vaimo Anna Leskinen. Päässyt ripille 13.10.1832. Rk. 1829-1839 s. 136 (Vuotjärvi 1); 1840-1850 s. 820 (Vuotjärvi 1 Niemelä), vuonna 1847 sivulle 466 (Pelonniemi nr. 3) veljensä Henrik Pasasen talouteen. Rk. 1850-1859 s. 875 (Pelonniemi nr. 3 Harjula – 1855 sivulle 51 (Akonvesi nr. 6) tilalliseksi (Kekäläisten tila).1860-1873 s. 33 (Akonvesi nr. 6 Varpasaari). Haudattu 15.3.1868. Kuolinsyy: lavantauti (nervfeber). Kuollut 25.2.1868 Nilsiä, Akonvesi 6.

IV. 9

Eva Stina Kekäläinen. (Lapsi 4). Syntynyt 24.11.1820 Nilsiä, Ryönä. Kastettu 12.12.1820 “Maria Kristina”. Kummit: Mats Hämäläinen. Lastenkirjassa 1821-1828 91 (Ryönä, Akonvesi) kuolleen talollinen Henrik Svensson Kekäläisen lapset; 1829-1839 s. 629 (Ryönä, Muuruvesi) Henrik Svensson Kekäläisen lapset Beata Lisa Zittingin kanssa. s. 637 talollinen Abram Hartikkaisen lapset Beata Lisa Zittingin kanssa: Eva Stina Kekäläinen s. 1821. Tullut sivulta 629 vuonna 1832. Rk. 1829-1839 s. 112 (Savisaari, Muuruvesi, Koiramäki. Päässyt ripille 1838. Eva Stina Kekäläinen on tullut avioituessaan vuonna 1842 sivulta 302 (Muuruvesi nr. 6) sivulle 820 (Vuotjärvi nr. 1 Niemelä). Hän oli avioitunut 10.4.1871 sivulle 1545 Vuotjärvi nr. 1 Jokela talonpojan Anders Hyvärisen (1814-21.4.1881) kanssa. Rk. 1874-1880 s. 185 (Vuotjärvi 1), 1881-1890 s. 2314 (Vuotjärvi 1) 1891-1900 s. 2440 (Vuotjärvi nr. 1 Jokela). Kuollut 6.3.1891 Nilsiä, Vuotjärvi 1. Haudattu 19.3.1893. Kuolinsyy: tuntematon tauti.

IV. 10

Samuel Pitkänen. (Lapsi 5). Tilallinen. Syntynyt 24.4.1824 Nilsiä, Savisaari. talollinen. Kastettu 6.6.1824 Kummit: Esaias Hyvärinen ja Anna Pitkänen. Päässyt ripille 1849. Rk. 1860-1873 Vehkalahti nr. 4 Kinnunniemi s. 1517 Vihitty 13.10.1864 Eva Lovisa Myllyojan kanssa. Rk. 1873-1882 s. 163/IV Vehkalahti nr. 4.

IV. 11

Eva Lovisa Myllyoja. (Lapsi 5). Syntynyt 28.6.1819 Kuopio msrk. piika. Syntynyt nr. 244 aviottomana lapsena Kuopion maaseurakunnassa Kasurilan kylässä. Kastettu 1.8.1819 Kummit Henrik Venäläinen ja Margareta Rissanen. Kastoi Ojanen. Tullut vuonna 1848 sivulta 821 (Vehkalahti nr. 4) sivulle 818. Merkitty lastenkirjaan lastensa kanssa s. 818 (Vehkalahti nr. 2). Päässyt ripille 1861. Merkitty Vehkalahdelle irtolaisena (rk. 1850-59 s. 1341).

IV. 12

Petter Makkonen. (Lapsi 6). Syntynyt 22.12.1804. Todistus Kaavista 28.10.1814. Lk. Kuopion msrk. 1785-1821 f. 913 Cath. 31 Akonvesi. Lk. Nilsiä 1820 f. 108; 1821-1828 f. 19 (Akonvesi) . Päässyt ripille 1828. Rk. Nilsiä 1829-1839 f. 2 (Akonvesi nr. 1 Akonsaari). Siirtynyt sivulta 12 vuonna 1831 sivulle 13. Siirtynyt sivulta 13/1 (Akonvesi) sivulle 104/6 (Ryönä). Tullut rengistä vävyksi sivulta 104/6 (Ryönä) vuonna 1837 1840-1850 f. 8 (Akonvesi nr. 1 Akonsaari). 1850-1859 Tullut sivulta 14 (Akonvesi nr. 1 Akonsaari) vuonna 1854 sivulle 49. f. 49 (Akonesi nr. 5 (Foudinsaari)). Rk. 1860-1873 f. 18 (Akonvesi 2) Tullut sivulta 31 (Akonvesi nr. 5 Foudinsaari) torpparista v. 1866 sivulle 18 lampuodiksi. Sakotettu vuonna 1854 2 ruplaa 88 kopeekkaa kalavesille aiheuttamastaan vahingosta. 1873-1880 f. 18; 1881-1890 f. 29. Kuollut 28.10.1880 Nilsiä, Akonvesi 2. Haudattu 14.11.1880. Kuolinsyy: mahatauti. renki;torppari;lampuoti.

Vihitty 27.11.1836 Nilsiä
 
IV. 13

Anna Lena Parviainen. (Lapsi 6). Syntynyt 1812. Lk. Kuopio msrk. 1785-1821 p. 898 (Akonsaari) “Lena Anna 1812”. Lk. Nilsiä 1820 p. 105 torppa nr. 1 (Akonvesi Akonsaari); 1821-1828 s. 4 (Akonsaari); 1829-1839 s. 2. Päässyt ripille 4.4.1829. Rk. Nilsiä 1829-1839 siirtynyt vuonna 1836 f. 5 F:sta 2. Siirtynyt takaisin f. 2 1837. Rk. 1881-1890 f. 29: 1888 sivulle 2314 (Wuotjärvi nr. 1 Jokela). 1891 sivulle 39 (Akonvesi nr. 3). Kuollut 30.5.1894 Nilsiä, Akonvesi nr. 3. Haudattu 10.6.1894. Kuolinsyy: mahatauti.

IV. 14

Paul Savolainen. (Lapsi 7). Lampuoti. Syntynyt 19.3.1818. Lk. (ei mainittu Nilsiässä 1818-1819) Kuopio 1785-1821 s. 614 (Kasurila nr. 5). Lk. Iisalmi 1790-1826 s. 290 (Naarvanlahti nr. 4). Lk. Nilsiä 244 (Murtolahti nr. 1). Kuopio 1796-1831 s. 1173 (Riistavesi nr. 1,3); 1801-1843 f. 135 (Riistavesi nr. 8, entinen nr. 3 Mönkölä). Paennut kuulustelusta vuonna 1835. Lk. Nilsiä 1829-1839 f. 137. Rk. 1829-1839 Nilsiä f. 117 Kaaraslahti nr. 12. Tullut Kuopiosta perheensä mukana muuttotodistuksella 30.4.1837. Päässyt ripille 1838. 1840-1849 f. 103 Kaaraslahti nr. 12 Pietikkälä. Rk. Nilsiä 1850-1859 Siirtynyt sivulle 576 (Muuruvesi nr. 3 Virta) vuonna 1853. Vuonna 1860 sivulle 18 (Akonvesi nr. 2 Hiltula, Karjalankoski). Avioitunut uudestaan 13.11.1864 Eva Kaisa Kurikan s. 1811 kanssa. Kuollut 19.3.1866. Hautaus päivämäärää ei ilmoitettu. Kuolinsyy: lavantauti.

Vihitty 23.2.1845 Nilsiä
 
IV. 15

Eva Stina Pitkänen. (Lapsi 7). Syntynyt 1818 Kuopio msrk. Lk. Kuopio msrk. 1785-1821 s. 763 (Cath. 26 Sänkimäki); Nilsiä 1820: Sänkimäki nr. 2 f. 39, 1821-1828 f. 292 (Sänkimäki); 1829-1839 f. 756 (Sänkimäki). Päässyt ripille 1835. Tullut sivulta 750 sivulle 103 vuonna 1845. Kuollut 12.10.1858 Nilsiä, Muuruvesi 3. Haudattu 24.10.1858. Kuolinsyy: lavantauti.

talo historiikki
poliisimuseo tutkimus

Vi gjorde år 2016 som ett beställningsverk en hushistorik över ett 100 årigt husbolag.

Vi gjorde år 2018 för polismuseet en forskning om gamla polisuniformer för en utställning.

talo historiikki

Vi gjorde år 2016 som ett beställningsverk en hushistorik över ett 100 årigt husbolag.

poliisimuseo tutkimus

Vi gjorde år 2018 för polismuseet en forskning om gamla polisuniformer för en utställning.

Blev Du intresserad? Ta kontakt!

Ta kontakt med vår kundtjänst:
040 837 4645 | tutkija@sukutaito.fi

Gratis forskningsplan

En forskning med hög standard börjas med god planering. Ni kan bjuda vår forskare att uppgöra för er en gratis forskningsplan, där forskningens innehåll kartläggs och om budjeten överenskoms.

Beställ offertanfordran med blankett

Du kan även kontakta oss per telefon, med courriel eller med bifogade blankett. Du får av oss vid behov en noggrann offert, där forskningens innehåll och dess omkostnader i olika skeden beskrivs.

Ju noggrannare probandens grundinformation och forskningens syfte beskrivs, desto noggrannare offert kan vi ge.

Följ oss också på Facebook eller Instagram:

Sukutaito Oy | 040 837 4645 | tutkija@sukutaito.fi

© Sukutaito Oy