Mitä tutkimme

Sukutaito Oy on vuonna 2010 perustettu sukututkimusyritys. Nykyisin toteutamme sukututkimuksen lisäksi myös muitakin palveluita.

sukututkimus kansallisarkisto
sukututkimus kansalliskirjasto
sukututkimus kansallisarkisto

Sukua

Yhteisön historiaa

Muuta historiaa

Eli lähtöhenkilön syntyperää ja/tai jälkeläisiä.
Sukututkimuksessa eli genealogiassa pyrimme erilaisten lähteiden avulla luomaan sukuketjuja ja mahdollisuuksien mukaan kertomaan henkilöiden elämän keskeisistä tapahtumista.

Tietyn rajatun yhteisön historiaa. Sellainen yhteisö voi olla esimerkiksi kylä tai talo.

Muuta historiallista materiaalia. Kaivamme arkistoista kirjallista materiaalia esineistä ja asiateemoista.

Mitä tutkimme

Sukutaito Oy on vuonna 2010 perustettu sukututkimusyritys. Nykyisin toteutamme sukututkimuksen lisäksi myös muitakin palveluita.

sukututkimus kansallisarkisto

Sukua

Eli lähtöhenkilön syntyperää ja/tai jälkeläisiä. Sukututkimuksessa pyrimme erilaisten lähteiden avulla luomaan sukuketjuja ja mahdollisuuksien mukaan kertomaan henkilöiden elämän keskeisistä tapahtumista.

sukututkimus kansalliskirjasto

Yhteisön historiaa

Tietyn rajatun yhteisön historiaa. Sellainen yhteisö voi olla esimerkiksi kylä tai talo.

sukututkimus kansallisarkisto

Muuta historiaa

Muuta historiallista materiaalia. Kaivamme arkistoista kirjallista materiaalia esineistä ja asiateemoista.

Keitä me olemme?

Johan Brandt

Vanhojen käsialojen asiantuntija

Johan Brandt till Grevnäs on vanhaa saksalaista aatelissukua, jonka viimeinen elossa oleva jäsen hän on. Sukututkimusharrastuksen hän aloitti jo lapsena kirjaten muistiin kertomuksia ja täydentäen sukukaavioita. Sittemmin aktiivisen sukututkimuksen ohella hän on tullut tunnetuksi mm. Sukuforumilla ja anbytarforumilla erittäin laajasta asiantuntemuksestaan ja auliista avustaan muille sukututkijoille.

Johan on opiskellut yleistä historiaa Helsingin yliopistossa, josta hän valmistui filosofian maisteriksi 18.4.1992. Sen jälkeen hän jatkoi opintojaan egyptologiassa Saksassa Würzburgin yliopistossa.

Johanin kielitaito on laaja ja sopii erinomaisesti suomalaisten sukututkimuslähteiden käsittelyyn. Hän osaa lukea sujuvasti vanhaa ruotsia ja tulkita vanhoja käsialoja eri aikakausilta. Hänen äidinkielensä on ruotsi. Würzburgissa Johan käytti tutkimuksissaan välttämättömiä saksan ja ranskan kieliä sekä opiskeli antiikin kieliä. Lisäksi Johan on harrastanut venäjää ja kiinaa.

Mikko Nygrén

fil. maist., teol. kand.

Mikko T. Nygrén on syntynyt Vantaalla, etäällä omista juuristaan, kuten niin moni muukin suomalainen. Mielenkiinto muinaisaikojen ihmisten elämään kasvoi hitaasti ja varmasti. Ylioppilastutkinnon jälkeen Nygrén aloitti historian opinnot Turun yliopistossa. Hän valmistui filosofian maisteriksi 16.5.2002. Teologian kandidaatiksi hän valmistui Helsingin yliopistosta 27.4.2009.

Nygrén aloitti oman sukututkimuksensa Turussa 1990-luvun lopulla opiskeltuaan ensin vanhoja kirjoitustapoja. Sukututkimus keskittyi itäsuomalaisiin sukuihin, sillä Mikon isän esivanhemmat elivät Pohjois-Karjalassa satoja vuosia.

Nygrén hyödyntää sukututkimuksissaan Kansallisarkiston digitaaliarkistoa ja Suomen Sukututkimusseuran lähdeaineistoja. Myös Kansallisarkiston alkuperäiset asiakirjat ovat tuttuja. Hän on laatinut monia sukuselvityksiä ja eräskin tutkimus on ulottunut nykypolvista aina muinaisen Ranskan hallitsijasukuihin asti. Mikko tunnetaan aikaansaavana tekijänä ja hän ottaa kaikki tutkimustehtävät erittäin vakavasti ja tunnollisesti.

Johan Brandt

Mikko Nygrén

Vanhojen käsialojen asiantuntija

fil. maist., teol. kand.

Johan Brandt till Grevnäs on vanhaa saksalaista aatelissukua, jonka viimeinen elossa oleva jäsen hän on. Sukututkimusharrastuksen hän aloitti jo lapsena kirjaten muistiin kertomuksia ja täydentäen sukukaavioita. Sittemmin aktiivisen sukututkimuksen ohella hän on tullut tunnetuksi mm. Sukuforumilla ja anbytarforumilla erittäin laajasta asiantuntemuksestaan ja auliista avustaan muille sukututkijoille.

Johan on opiskellut yleistä historiaa Helsingin yliopistossa, josta hän valmistui filosofian maisteriksi 18.4.1992. Sen jälkeen hän jatkoi opintojaan egyptologiassa Saksassa Würzburgin yliopistossa.

Johanin kielitaito on laaja ja sopii erinomaisesti suomalaisten sukututkimuslähteiden käsittelyyn. Hän osaa lukea sujuvasti vanhaa ruotsia ja tulkita vanhoja käsialoja eri aikakausilta. Hänen äidinkielensä on ruotsi. Würzburgissa Johan käytti tutkimuksissaan välttämättömiä saksan ja ranskan kieliä sekä opiskeli antiikin kieliä. Lisäksi Johan on harrastanut venäjää ja kiinaa.

Mikko T. Nygrén on syntynyt Vantaalla, etäällä omista juuristaan, kuten niin moni muukin suomalainen. Mielenkiinto muinaisaikojen ihmisten elämään kasvoi hitaasti ja varmasti. Ylioppilastutkinnon jälkeen Nygrén aloitti historian opinnot Turun yliopistossa. Hän valmistui filosofian maisteriksi 16.5.2002. Teologian kandidaatiksi hän valmistui Helsingin yliopistosta 27.4.2009.

Nygrén aloitti oman sukututkimuksensa Turussa 1990-luvun lopulla opiskeltuaan ensin vanhoja kirjoitustapoja. Sukututkimus keskittyi itäsuomalaisiin sukuihin, sillä Mikon isän esivanhemmat elivät Pohjois-Karjalassa satoja vuosia.

Nygrén hyödyntää sukututkimuksessa Kansallisarkiston digitaaliarkistoa ja Suomen Sukututkimusseuran lähdeaineistoja. Myös Kansallisarkiston alkuperäiset asiakirjat ovat tuttuja. Hän on laatinut monia sukuselvityksiä ja eräskin tutkimus on ulottunut nykypolvista aina muinaisen Ranskan hallitsijasukuihin asti. Mikko tunnetaan aikaansaavana tekijänä ja hän ottaa kaikki tutkimustehtävät erittäin vakavasti ja tunnollisesti.

Tutkimussanastoa

Tähän on koottu termejä jotka ovat olennaisia niin sukututkimuksessa kuin myös muussa historiallisessa tutkimuksessa.

Augmenttitila (Augment)
Aputila, jonka verot tukivat ratsutilaa. 

HisKi
HisKi on Suomen Sukututkimusseuran verkkopalvelu Kirkon n.k. historiankirjoissa esiintyvistä henkilöistä. Se on etsimistä helpottava apuväline sukututkimuksessa. Hiskissä saattaa olla virheitä, joten tiedot pitää vielä tarkistaa varsinaisista kirkonkirjoista.

Jälkipolvet
Jälkipolvilla tarkoitetaan myöhemmin syntynyttä sukupolvea, eli lapsia, lapsenlapsia, heidän lapsiaan ja niin edelleen.

Koukku (Krok)
Yhden perheen kylvöala.

Matrikkelit
Näitä on esimerkiksi luettelot tiettyä koulua käynneistä. 

Metrikka
Ortodoksisen kirkon historiakirja, jossa syntyneet, vihityt ja kuolleet. 

Patronyymi
Isännimi. Esimerkiksi Jakob Isaksson-nimessä Isak on patronyymi. 

SAY
Suomen asutuksen yleisluettelo, tehty osasta Suomea.

Sukupuu / Sukutaulu
Sukupuu tai sukutaulu on sukuselvitys, jossa alimpana ovat esivanhemmat ja nuorimmat ylimpänä. Sukutauluun on yleensä merkitty vain henkilön suorat esivanhemmat.  Sukupuussa selvitys on laitettu puun mukaisesti; esivanhemmat ovat juurissa ja nuorimmat lehvästössä. Sukupuuhun on merkitty mukaan useimmiten sisarukset, serkut, tädit, sedät ja enot.

Tanko (Stång)
Kylässä ollut mittatanko, jonka leveydeltä mitattiin pelloista jokaisen talon osuus. 

Esipolvet / Esivanhemmat
Esipolvilla tai esivanhemmilla tarkoitetaan yleensä isovanhempia kaukaisempia henkilöitä. Termeillä voidaan myös viitata henkilöihin joiden suora jälkeläinen ei ole, kuten esimerkiksi isoisosedät.

Huonemies (Husman)
Vuokralainen.

KATIHA
KATIHA on Kansallisarkiston ylläpitämä Karjala-tietokanta, johon on digitoitu tietoja kirkonkirjoista 1600-luvulta lähtien 1900-luvulle asti.

Kämnerinoikeus (Kämnersrätt)
Kaupungeissa pienempiä oikeusjuttuja käsitellyt oikeus.

Maakirja (Jordebok)
Luettelo maataomistavista kyläläisistä osuudellaan kylän maksamasta kokonaisverosta.

Muuttokirja (Flyttningsbetyg)
Seurakunnasta toiseen muuttaville annettu todistus, jossa keskeiset henkilötiedot. Vastaanottava seurakunta säilytti muuttokirjan. 

Perinnöksiosto
Kruunun tai rälssitilan ostaminen perintötilaksi. 

Sukututkimus
Sukututkimus eli genealogia perehtyy ihmisten välisiin sukulaissuhteisiin ja niiden historiaan. Suomessa sukututkimus on olennainen osa muita tieteitä, kuten historiantutkimusta ja yhteiskuntatieteitä.

Säteri
Aatelin verovapaa asuinkartano.

Voudintilit (Fogderäkenskaper)
Linnaläänien voutien pitämät tilikirjat vv. 1537-1634.

Henkikirjat / Manttaaliluettelot (Mantalslängderna)
Vuodesta 1634 läänintileihin liitetty luettelo hallintopitäjittäin kylittäin ja taloittain henkirahaa maksavista työikäisistä.

Itsellinen (Inhysing)
Toisten taloudessa asuva henkilö, joka pystyi maksamaan henkirahaa.

Kirkonkirjat
Kirkonkirjat eli kirkolliset väestörekisteriasiakirjat ovat keskiössä suomalaisessa sukututkimuksessa. Yleensä niiden avulla tutkimusta voidaan viedä jopa 1600-luvulle asti. Muun muassa rippikirjojen avulla ylläpidettiin luetteloa kirkollisiin toimituksiin osallistuneista ja heidän kristinopintaidoistaan. Näistä kirjoista saadaan tietää muun muassa perheenjäseniä ja heidän sukulaissuhteitaan.

Maanluonto (Jordnatur)
Maan jakaminen omistajien mukaan rälssi-, perintö- eli vero- ja kruununmaahan. 

Mäkitupalainen (Sittare)
Vuokralle annetun tontin asukas.

Pääkatselmusrulla (Generalmönsterrulla)
Armeijassa tapahtuneiden muutosten huomioimiseksi tapahtunut yleinen katselmus armeijan koostumuksesta ja tilasta.

Sukuseura
Sukuseura on tietyn suvun ylläpitämä yhteisö, jonka jäsenet pyrkivät muun muassa saamaan selkoa sukuhaaroistaan sukututkimuksen avulla.

Tuomiokirjat (Domböcker)
Käräjä-, laamannin  ja hovioikeuksien lähinnä pöytäkirjoihin viittaava termi. Nämä jakautuivat yleensä kahdeksi sarjaksi: varsinaiseen sarjaan ja pikkusarjaan, jossa mm. lainhuudatukset, kiinnitykset ja holhousasiat.

Tutkimusesimerkkejä

Laadimme asiakkaan toiveiden mukaiset tutkimusraportit, jotka voivat olla laajoja historiikkeja tai yksinkertaisia sukutauluja. Ohessa on esimerkki yksinkertaisesta sukututkimusraportista.

I. 1

Eeva Aliina Pasanen. (Isä 2, Äiti 3). Syntynyt 30.9.1913 Muuruvesi. Kuollut 4.1.2001 Kuopio.

II. 2

Yrjö Vilhelm Pasanen. (Lapsi 1, Isä 4, Äiti 5). Maanviljelijä, herastuomari. Syntynyt 24.5.1878 Nilsiä, Akonvesi nr. 8. Kastettu 23.6. kastoi Fr. Lackström. Kummit: Viilari Johan Miettinen ja Maria Savolainen. Konfirmoitu 1896. Kuollut 2.3.1953 Juankoski.

Vihitty 3.12.1902 Nilsiä . Vihkimisen suoritti E.J. Turtiainen.
 
II. 3

Ida Makkonen. (Lapsi 1, Isä 6, Äiti 7). Syntynyt 30.4.1880 Nilsiä, Akonvesi 2. Kastettu 8.6.1880. Lk. 1881-1890 s. 29 vuonna 1888 s. 2314; Lk. 1890-1900 f. 39. Päässyt ripille 1896. Kuollut 14.12.1966.

III. 4

Wilhelm Pasanen. (Lapsi 2, Isä 8, Äiti 9). Talollinen. Syntynyt 18.12.1846 Nilsiä, Vuotjärvi 1. Kastettu 23.1.1847, kastoi H.J. Melartin. Kummit Anders Hyvärinen ja Lena Pasanen. Lastenkirjassa 1840-1849 s. 844 (Vuotjärvi) – siirretty vuonna 1848 sivulle 509 Pelonniemi nr. 3. Lastenkirjassa 1850-1859 s. 876 Pelonniemi nr. 3. Siirretty vuonna 1855 sivulle 51 (Akonvesi nr. 6. Konfirmoitu 1864. Rk. 1860-1873 s. 33 merkitty talonpojaksi tilalle Akonvesi nr. 6 Varpasaari. Rk. 1873-1882 s. 32 Rk. 1881-1890 s. 56, 1891-1900 s. 63. Siirretty uuteen rk. s:lle 58.

Vihitty 15.10.1877 Nilsiä . Vihkijä: Fr. Lackström.
 
III. 5

Eva Pitkänen. (Lapsi 2, Isä 10, Äiti 11). Talonpojantytär. Syntynyt 14.1.1853 Nilsiä, Vehkalahti 4. Kastettu 1.3.1853 aviottomana lapsena, kastoi B. Sarlin. Kummit: Henrik Hiltunen ja Brita Stina Tukiainen. Lastenkirjassa 1850-1859 s. 1335 Vehkalahti Irtolaisnaishenkilön Eva Lovisa Myllyojan aviottomat lapset: (mm. Eva (Pitkänen). Lastenkirjassa 1860-1873 s. 1299. Konfirmoitu 1871. Rk. 1873-1880 s. 163/IV Vehkalahti nr. 4. Siirtynyt avioliiton myötä sivulle 32/I vuonna 1877. Eli vielä 1.9.1900.

III. 6

Matts Makkonen. (Lapsi 3, Isä 12, Äiti 13). Lampuoti. Syntynyt 15.3.1846 Nilsiä, Akonvesi 1. Kastettu 19.4. Kastoi J.A. Ottelin. Lk. Nilsiä 1840-49 f. 8 (Akonvesi nr. 1); lk 1850-1859 f. 14 – siirtynyt f. 49. Päässyt ripille 1864. Rk.1860-1873 f. 18 Tullut sivulta 31 (Akonvesi nr. 5 Tontinsaari) v. 1866 sivulle 18 (Akonvesi nr. 2 Hiltula-osa). 1873-1880 f. 18; 1881-1890 f. 29: 1888 sivulle 2314 (Wuotjärvi nr. 1 Jokela. 1891 sivulle 39 (Akonvesi nr. 3).

Vihitty 26.6.1869 Nilsiä
 
III. 7

Maija Stina Savolainen. (Lapsi 3, Isä 14, Äiti 15). Syntynyt 11.6.1846 Nilsiä, Kaaraslahti 12. Kastettu 19.7. Kastoi H.J. Melartin. Lk. 1840-1849 s. 106 (Kaaraslahti nr. 12). Lk. 1850-1859 s. 579 (Muuruvesi nr. 3) siirretty 1860 (vielä samassa lastenkirjasarjassa!) s. 19 (Akonvesi nr. 2) . Päässyt ripille 1862.

IV. 8

Anders Pasanen. (Lapsi 4). Tilallinen. Syntynyt 20.12.1816 Nilsiä, Vuotjärvi. Merkitty rippikirjassa syntyneeksi vuonna 1817. Kastettu 19.1.1817. Kummit tilallinen Påhl Pasanen ja vaimo Anna Leskinen. Päässyt ripille 13.10.1832. Rk. 1829-1839 s. 136 (Vuotjärvi 1); 1840-1850 s. 820 (Vuotjärvi 1 Niemelä), vuonna 1847 sivulle 466 (Pelonniemi nr. 3) veljensä Henrik Pasasen talouteen. Rk. 1850-1859 s. 875 (Pelonniemi nr. 3 Harjula – 1855 sivulle 51 (Akonvesi nr. 6) tilalliseksi (Kekäläisten tila).1860-1873 s. 33 (Akonvesi nr. 6 Varpasaari). Haudattu 15.3.1868. Kuolinsyy: lavantauti (nervfeber). Kuollut 25.2.1868 Nilsiä, Akonvesi 6.

IV. 9

Eva Stina Kekäläinen. (Lapsi 4). Syntynyt 24.11.1820 Nilsiä, Ryönä. Kastettu 12.12.1820 “Maria Kristina”. Kummit: Mats Hämäläinen. Lastenkirjassa 1821-1828 91 (Ryönä, Akonvesi) kuolleen talollinen Henrik Svensson Kekäläisen lapset; 1829-1839 s. 629 (Ryönä, Muuruvesi) Henrik Svensson Kekäläisen lapset Beata Lisa Zittingin kanssa. s. 637 talollinen Abram Hartikkaisen lapset Beata Lisa Zittingin kanssa: Eva Stina Kekäläinen s. 1821. Tullut sivulta 629 vuonna 1832. Rk. 1829-1839 s. 112 (Savisaari, Muuruvesi, Koiramäki. Päässyt ripille 1838. Eva Stina Kekäläinen on tullut avioituessaan vuonna 1842 sivulta 302 (Muuruvesi nr. 6) sivulle 820 (Vuotjärvi nr. 1 Niemelä). Hän oli avioitunut 10.4.1871 sivulle 1545 Vuotjärvi nr. 1 Jokela talonpojan Anders Hyvärisen (1814-21.4.1881) kanssa. Rk. 1874-1880 s. 185 (Vuotjärvi 1), 1881-1890 s. 2314 (Vuotjärvi 1) 1891-1900 s. 2440 (Vuotjärvi nr. 1 Jokela). Kuollut 6.3.1891 Nilsiä, Vuotjärvi 1. Haudattu 19.3.1893. Kuolinsyy: tuntematon tauti.

IV. 10

Samuel Pitkänen. (Lapsi 5). Tilallinen. Syntynyt 24.4.1824 Nilsiä, Savisaari. talollinen. Kastettu 6.6.1824 Kummit: Esaias Hyvärinen ja Anna Pitkänen. Päässyt ripille 1849. Rk. 1860-1873 Vehkalahti nr. 4 Kinnunniemi s. 1517 Vihitty 13.10.1864 Eva Lovisa Myllyojan kanssa. Rk. 1873-1882 s. 163/IV Vehkalahti nr. 4.

IV. 11

Eva Lovisa Myllyoja. (Lapsi 5). Syntynyt 28.6.1819 Kuopio msrk. piika. Syntynyt nr. 244 aviottomana lapsena Kuopion maaseurakunnassa Kasurilan kylässä. Kastettu 1.8.1819 Kummit Henrik Venäläinen ja Margareta Rissanen. Kastoi Ojanen. Tullut vuonna 1848 sivulta 821 (Vehkalahti nr. 4) sivulle 818. Merkitty lastenkirjaan lastensa kanssa s. 818 (Vehkalahti nr. 2). Päässyt ripille 1861. Merkitty Vehkalahdelle irtolaisena (rk. 1850-59 s. 1341).

IV. 12

Petter Makkonen. (Lapsi 6). Syntynyt 22.12.1804. Todistus Kaavista 28.10.1814. Lk. Kuopion msrk. 1785-1821 f. 913 Cath. 31 Akonvesi. Lk. Nilsiä 1820 f. 108; 1821-1828 f. 19 (Akonvesi) . Päässyt ripille 1828. Rk. Nilsiä 1829-1839 f. 2 (Akonvesi nr. 1 Akonsaari). Siirtynyt sivulta 12 vuonna 1831 sivulle 13. Siirtynyt sivulta 13/1 (Akonvesi) sivulle 104/6 (Ryönä). Tullut rengistä vävyksi sivulta 104/6 (Ryönä) vuonna 1837 1840-1850 f. 8 (Akonvesi nr. 1 Akonsaari). 1850-1859 Tullut sivulta 14 (Akonvesi nr. 1 Akonsaari) vuonna 1854 sivulle 49. f. 49 (Akonesi nr. 5 (Foudinsaari)). Rk. 1860-1873 f. 18 (Akonvesi 2) Tullut sivulta 31 (Akonvesi nr. 5 Foudinsaari) torpparista v. 1866 sivulle 18 lampuodiksi. Sakotettu vuonna 1854 2 ruplaa 88 kopeekkaa kalavesille aiheuttamastaan vahingosta. 1873-1880 f. 18; 1881-1890 f. 29. Kuollut 28.10.1880 Nilsiä, Akonvesi 2. Haudattu 14.11.1880. Kuolinsyy: mahatauti. renki;torppari;lampuoti.

Vihitty 27.11.1836 Nilsiä
 
IV. 13

Anna Lena Parviainen. (Lapsi 6). Syntynyt 1812. Lk. Kuopio msrk. 1785-1821 p. 898 (Akonsaari) “Lena Anna 1812”. Lk. Nilsiä 1820 p. 105 torppa nr. 1 (Akonvesi Akonsaari); 1821-1828 s. 4 (Akonsaari); 1829-1839 s. 2. Päässyt ripille 4.4.1829. Rk. Nilsiä 1829-1839 siirtynyt vuonna 1836 f. 5 F:sta 2. Siirtynyt takaisin f. 2 1837. Rk. 1881-1890 f. 29: 1888 sivulle 2314 (Wuotjärvi nr. 1 Jokela). 1891 sivulle 39 (Akonvesi nr. 3). Kuollut 30.5.1894 Nilsiä, Akonvesi nr. 3. Haudattu 10.6.1894. Kuolinsyy: mahatauti.

IV. 14

Paul Savolainen. (Lapsi 7). Lampuoti. Syntynyt 19.3.1818. Lk. (ei mainittu Nilsiässä 1818-1819) Kuopio 1785-1821 s. 614 (Kasurila nr. 5). Lk. Iisalmi 1790-1826 s. 290 (Naarvanlahti nr. 4). Lk. Nilsiä 244 (Murtolahti nr. 1). Kuopio 1796-1831 s. 1173 (Riistavesi nr. 1,3); 1801-1843 f. 135 (Riistavesi nr. 8, entinen nr. 3 Mönkölä). Paennut kuulustelusta vuonna 1835. Lk. Nilsiä 1829-1839 f. 137. Rk. 1829-1839 Nilsiä f. 117 Kaaraslahti nr. 12. Tullut Kuopiosta perheensä mukana muuttotodistuksella 30.4.1837. Päässyt ripille 1838. 1840-1849 f. 103 Kaaraslahti nr. 12 Pietikkälä. Rk. Nilsiä 1850-1859 Siirtynyt sivulle 576 (Muuruvesi nr. 3 Virta) vuonna 1853. Vuonna 1860 sivulle 18 (Akonvesi nr. 2 Hiltula, Karjalankoski). Avioitunut uudestaan 13.11.1864 Eva Kaisa Kurikan s. 1811 kanssa. Kuollut 19.3.1866. Hautaus päivämäärää ei ilmoitettu. Kuolinsyy: lavantauti.

Vihitty 23.2.1845 Nilsiä
 
IV. 15

Eva Stina Pitkänen. (Lapsi 7). Syntynyt 1818 Kuopio msrk. Lk. Kuopio msrk. 1785-1821 s. 763 (Cath. 26 Sänkimäki); Nilsiä 1820: Sänkimäki nr. 2 f. 39, 1821-1828 f. 292 (Sänkimäki); 1829-1839 f. 756 (Sänkimäki). Päässyt ripille 1835. Tullut sivulta 750 sivulle 103 vuonna 1845. Kuollut 12.10.1858 Nilsiä, Muuruvesi 3. Haudattu 24.10.1858. Kuolinsyy: lavantauti.

I. 1

Eeva Aliina Pasanen. (Isä 2, Äiti 3). Syntynyt 30.9.1913 Muuruvesi. Kuollut 4.1.2001 Kuopio.

II. 2

Yrjö Vilhelm Pasanen. (Lapsi 1, Isä 4, Äiti 5). Maanviljelijä, herastuomari. Syntynyt 24.5.1878 Nilsiä, Akonvesi nr. 8. Kastettu 23.6. kastoi Fr. Lackström. Kummit: Viilari Johan Miettinen ja Maria Savolainen. Konfirmoitu 1896. Kuollut 2.3.1953 Juankoski.

Vihitty 3.12.1902 Nilsiä . Vihkimisen suoritti E.J. Turtiainen.
 
II. 3

Ida Makkonen. (Lapsi 1, Isä 6, Äiti 7). Syntynyt 30.4.1880 Nilsiä, Akonvesi 2. Kastettu 8.6.1880. Lk. 1881-1890 s. 29 vuonna 1888 s. 2314; Lk. 1890-1900 f. 39. Päässyt ripille 1896. Kuollut 14.12.1966.

III. 4

Wilhelm Pasanen. (Lapsi 2, Isä 8, Äiti 9). Talollinen. Syntynyt 18.12.1846 Nilsiä, Vuotjärvi 1. Kastettu 23.1.1847, kastoi H.J. Melartin. Kummit Anders Hyvärinen ja Lena Pasanen. Lastenkirjassa 1840-1849 s. 844 (Vuotjärvi) – siirretty vuonna 1848 sivulle 509 Pelonniemi nr. 3. Lastenkirjassa 1850-1859 s. 876 Pelonniemi nr. 3. Siirretty vuonna 1855 sivulle 51 (Akonvesi nr. 6. Konfirmoitu 1864. Rk. 1860-1873 s. 33 merkitty talonpojaksi tilalle Akonvesi nr. 6 Varpasaari. Rk. 1873-1882 s. 32 Rk. 1881-1890 s. 56, 1891-1900 s. 63. Siirretty uuteen rk. s:lle 58.

Vihitty 15.10.1877 Nilsiä . Vihkijä: Fr. Lackström.
 
III. 5

Eva Pitkänen. (Lapsi 2, Isä 10, Äiti 11). Talonpojantytär. Syntynyt 14.1.1853 Nilsiä, Vehkalahti 4. Kastettu 1.3.1853 aviottomana lapsena, kastoi B. Sarlin. Kummit: Henrik Hiltunen ja Brita Stina Tukiainen. Lastenkirjassa 1850-1859 s. 1335 Vehkalahti Irtolaisnaishenkilön Eva Lovisa Myllyojan aviottomat lapset: (mm. Eva (Pitkänen). Lastenkirjassa 1860-1873 s. 1299. Konfirmoitu 1871. Rk. 1873-1880 s. 163/IV Vehkalahti nr. 4. Siirtynyt avioliiton myötä sivulle 32/I vuonna 1877. Eli vielä 1.9.1900.

III. 6

Matts Makkonen. (Lapsi 3, Isä 12, Äiti 13). Lampuoti. Syntynyt 15.3.1846 Nilsiä, Akonvesi 1. Kastettu 19.4. Kastoi J.A. Ottelin. Lk. Nilsiä 1840-49 f. 8 (Akonvesi nr. 1); lk 1850-1859 f. 14 – siirtynyt f. 49. Päässyt ripille 1864. Rk.1860-1873 f. 18 Tullut sivulta 31 (Akonvesi nr. 5 Tontinsaari) v. 1866 sivulle 18 (Akonvesi nr. 2 Hiltula-osa). 1873-1880 f. 18; 1881-1890 f. 29: 1888 sivulle 2314 (Wuotjärvi nr. 1 Jokela. 1891 sivulle 39 (Akonvesi nr. 3).

Vihitty 26.6.1869 Nilsiä
 
III. 7

Maija Stina Savolainen. (Lapsi 3, Isä 14, Äiti 15). Syntynyt 11.6.1846 Nilsiä, Kaaraslahti 12. Kastettu 19.7. Kastoi H.J. Melartin. Lk. 1840-1849 s. 106 (Kaaraslahti nr. 12). Lk. 1850-1859 s. 579 (Muuruvesi nr. 3) siirretty 1860 (vielä samassa lastenkirjasarjassa!) s. 19 (Akonvesi nr. 2) . Päässyt ripille 1862.

IV. 8

Anders Pasanen. (Lapsi 4). Tilallinen. Syntynyt 20.12.1816 Nilsiä, Vuotjärvi. Merkitty rippikirjassa syntyneeksi vuonna 1817. Kastettu 19.1.1817. Kummit tilallinen Påhl Pasanen ja vaimo Anna Leskinen. Päässyt ripille 13.10.1832. Rk. 1829-1839 s. 136 (Vuotjärvi 1); 1840-1850 s. 820 (Vuotjärvi 1 Niemelä), vuonna 1847 sivulle 466 (Pelonniemi nr. 3) veljensä Henrik Pasasen talouteen. Rk. 1850-1859 s. 875 (Pelonniemi nr. 3 Harjula – 1855 sivulle 51 (Akonvesi nr. 6) tilalliseksi (Kekäläisten tila).1860-1873 s. 33 (Akonvesi nr. 6 Varpasaari). Haudattu 15.3.1868. Kuolinsyy: lavantauti (nervfeber). Kuollut 25.2.1868 Nilsiä, Akonvesi 6.

IV. 9

Eva Stina Kekäläinen. (Lapsi 4). Syntynyt 24.11.1820 Nilsiä, Ryönä. Kastettu 12.12.1820 “Maria Kristina”. Kummit: Mats Hämäläinen. Lastenkirjassa 1821-1828 91 (Ryönä, Akonvesi) kuolleen talollinen Henrik Svensson Kekäläisen lapset; 1829-1839 s. 629 (Ryönä, Muuruvesi) Henrik Svensson Kekäläisen lapset Beata Lisa Zittingin kanssa. s. 637 talollinen Abram Hartikkaisen lapset Beata Lisa Zittingin kanssa: Eva Stina Kekäläinen s. 1821. Tullut sivulta 629 vuonna 1832. Rk. 1829-1839 s. 112 (Savisaari, Muuruvesi, Koiramäki. Päässyt ripille 1838. Eva Stina Kekäläinen on tullut avioituessaan vuonna 1842 sivulta 302 (Muuruvesi nr. 6) sivulle 820 (Vuotjärvi nr. 1 Niemelä). Hän oli avioitunut 10.4.1871 sivulle 1545 Vuotjärvi nr. 1 Jokela talonpojan Anders Hyvärisen (1814-21.4.1881) kanssa. Rk. 1874-1880 s. 185 (Vuotjärvi 1), 1881-1890 s. 2314 (Vuotjärvi 1) 1891-1900 s. 2440 (Vuotjärvi nr. 1 Jokela). Kuollut 6.3.1891 Nilsiä, Vuotjärvi 1. Haudattu 19.3.1893. Kuolinsyy: tuntematon tauti.

IV. 10

Samuel Pitkänen. (Lapsi 5). Tilallinen. Syntynyt 24.4.1824 Nilsiä, Savisaari. talollinen. Kastettu 6.6.1824 Kummit: Esaias Hyvärinen ja Anna Pitkänen. Päässyt ripille 1849. Rk. 1860-1873 Vehkalahti nr. 4 Kinnunniemi s. 1517 Vihitty 13.10.1864 Eva Lovisa Myllyojan kanssa. Rk. 1873-1882 s. 163/IV Vehkalahti nr. 4.

IV. 11

Eva Lovisa Myllyoja. (Lapsi 5). Syntynyt 28.6.1819 Kuopio msrk. piika. Syntynyt nr. 244 aviottomana lapsena Kuopion maaseurakunnassa Kasurilan kylässä. Kastettu 1.8.1819 Kummit Henrik Venäläinen ja Margareta Rissanen. Kastoi Ojanen. Tullut vuonna 1848 sivulta 821 (Vehkalahti nr. 4) sivulle 818. Merkitty lastenkirjaan lastensa kanssa s. 818 (Vehkalahti nr. 2). Päässyt ripille 1861. Merkitty Vehkalahdelle irtolaisena (rk. 1850-59 s. 1341).

IV. 12

Petter Makkonen. (Lapsi 6). Syntynyt 22.12.1804. Todistus Kaavista 28.10.1814. Lk. Kuopion msrk. 1785-1821 f. 913 Cath. 31 Akonvesi. Lk. Nilsiä 1820 f. 108; 1821-1828 f. 19 (Akonvesi) . Päässyt ripille 1828. Rk. Nilsiä 1829-1839 f. 2 (Akonvesi nr. 1 Akonsaari). Siirtynyt sivulta 12 vuonna 1831 sivulle 13. Siirtynyt sivulta 13/1 (Akonvesi) sivulle 104/6 (Ryönä). Tullut rengistä vävyksi sivulta 104/6 (Ryönä) vuonna 1837 1840-1850 f. 8 (Akonvesi nr. 1 Akonsaari). 1850-1859 Tullut sivulta 14 (Akonvesi nr. 1 Akonsaari) vuonna 1854 sivulle 49. f. 49 (Akonesi nr. 5 (Foudinsaari)). Rk. 1860-1873 f. 18 (Akonvesi 2) Tullut sivulta 31 (Akonvesi nr. 5 Foudinsaari) torpparista v. 1866 sivulle 18 lampuodiksi. Sakotettu vuonna 1854 2 ruplaa 88 kopeekkaa kalavesille aiheuttamastaan vahingosta. 1873-1880 f. 18; 1881-1890 f. 29. Kuollut 28.10.1880 Nilsiä, Akonvesi 2. Haudattu 14.11.1880. Kuolinsyy: mahatauti. renki;torppari;lampuoti.

Vihitty 27.11.1836 Nilsiä
 
IV. 13

Anna Lena Parviainen. (Lapsi 6). Syntynyt 1812. Lk. Kuopio msrk. 1785-1821 p. 898 (Akonsaari) “Lena Anna 1812”. Lk. Nilsiä 1820 p. 105 torppa nr. 1 (Akonvesi Akonsaari); 1821-1828 s. 4 (Akonsaari); 1829-1839 s. 2. Päässyt ripille 4.4.1829. Rk. Nilsiä 1829-1839 siirtynyt vuonna 1836 f. 5 F:sta 2. Siirtynyt takaisin f. 2 1837. Rk. 1881-1890 f. 29: 1888 sivulle 2314 (Wuotjärvi nr. 1 Jokela). 1891 sivulle 39 (Akonvesi nr. 3). Kuollut 30.5.1894 Nilsiä, Akonvesi nr. 3. Haudattu 10.6.1894. Kuolinsyy: mahatauti.

IV. 14

Paul Savolainen. (Lapsi 7). Lampuoti. Syntynyt 19.3.1818. Lk. (ei mainittu Nilsiässä 1818-1819) Kuopio 1785-1821 s. 614 (Kasurila nr. 5). Lk. Iisalmi 1790-1826 s. 290 (Naarvanlahti nr. 4). Lk. Nilsiä 244 (Murtolahti nr. 1). Kuopio 1796-1831 s. 1173 (Riistavesi nr. 1,3); 1801-1843 f. 135 (Riistavesi nr. 8, entinen nr. 3 Mönkölä). Paennut kuulustelusta vuonna 1835. Lk. Nilsiä 1829-1839 f. 137. Rk. 1829-1839 Nilsiä f. 117 Kaaraslahti nr. 12. Tullut Kuopiosta perheensä mukana muuttotodistuksella 30.4.1837. Päässyt ripille 1838. 1840-1849 f. 103 Kaaraslahti nr. 12 Pietikkälä. Rk. Nilsiä 1850-1859 Siirtynyt sivulle 576 (Muuruvesi nr. 3 Virta) vuonna 1853. Vuonna 1860 sivulle 18 (Akonvesi nr. 2 Hiltula, Karjalankoski). Avioitunut uudestaan 13.11.1864 Eva Kaisa Kurikan s. 1811 kanssa. Kuollut 19.3.1866. Hautaus päivämäärää ei ilmoitettu. Kuolinsyy: lavantauti.

Vihitty 23.2.1845 Nilsiä
 
IV. 15

Eva Stina Pitkänen. (Lapsi 7). Syntynyt 1818 Kuopio msrk. Lk. Kuopio msrk. 1785-1821 s. 763 (Cath. 26 Sänkimäki); Nilsiä 1820: Sänkimäki nr. 2 f. 39, 1821-1828 f. 292 (Sänkimäki); 1829-1839 f. 756 (Sänkimäki). Päässyt ripille 1835. Tullut sivulta 750 sivulle 103 vuonna 1845. Kuollut 12.10.1858 Nilsiä, Muuruvesi 3. Haudattu 24.10.1858. Kuolinsyy: lavantauti.

talo historiikki
poliisimuseo tutkimus

Teimme vuonna 2016 tilaustyönä 100 vuotta täyttäneen taloyhtiön talohistoriikin.

Teimme vuonna 2018 Poliisimuseolle tutkimuksen vanhoista poliisiasuista näyttelyä varten.

talo historiikki

Teimme vuonna 2016 tilaustyönä 100 vuotta täyttäneen taloyhtiön talohistoriikin.

poliisimuseo tutkimus

Teimme vuonna 2018 Poliisimuseolle tutkimuksen vanhoista poliisiasuista näyttelyä varten.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme:
040 837 4645 | tutkija@sukutaito.fi

Ilmainen tutkimussuunnitelma

Laadukas tutkimus aloitetaan hyvällä suunnittelulla. Voit pyytää tutkijamme tekemään teille ilmaisen tutkimussuunnitelman, jonka yhteydessä kartoitetaan tutkimuksen sisältö ja sovitaan tutkimuksen budjetista.

Tilaa tarjouspyyntö lomakkeella

Voit myös ottaa yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai oheisella lomakkeella. Saat meiltä tarvittaessa tarkan tarjouksen, jossa kuvaillaan tutkimuksen sisältö ja sen eri vaiheista koostuvat kustannukset.
Mitä tarkemmin kuvailet lähtöhenkilön perustiedot sekä tutkimustarpeesi, sitä tarkemman tarjouspyynnön voimme laatia.

Seuraa meitä myös Facebookissa tai Instagramissa:

Sukutaito Oy | 040 837 4645 | tutkija@sukutaito.fi

© Sukutaito Oy